Vzw De Weij

De Weij streeft ernaar - net zoals Dhage - om Reningelst, een dorp in de Westhoek, leefbaar te houden voor de komende decennia. Groenbehoud speelt hierbij een belangrijke rol.

 

Wat is het verschil tussen Dhage en De Weij?


Dhage is de coöperatie die de weide wil aankopen. Vzw De Weij zal de weide aan de coöperatie huren voor een vast bedrag per jaar, voor het organiseren van allerhande activiteiten. Op die manier hopen we de vaste kosten van de coöperatie te bekostigen en een gezonde financiële werking van de coöperatie te garanderen.

Als coöperant krijg je trouwens korting op de activiteiten die door vzw De Weij worden georganiseerd.
Meer informatie over De Weij en hun activiteiten vind je op deze Facebookpagina.

Vzw De Weij werd in september 2021 opgericht. Het bestuur bestaat uit Marjolein (voorzitter), Jos (ondervoorzitter), Silke (secretaris) en Mia (penningmeester).