Vzw De Weij werd in september 2021 opgericht. Het bestuur bestaat uit Marjolein (voorzitter), Jos (ondervoorzitter), Silke (secretaris) en Mia (penningmeester).  De Weij streeft ernaar om Reningelst, een dorp in de Westhoek, leefbaar te houden voor de komende decennia. Groenbehoud speelt hierbij een belangrijke rol. Misschien probeer je nu te begrijpen waarom De Weij een plaatsje krijgt op de website van onze coöperatie? Wel, het is de bedoeling dat Dhage de weide aankoopt. De Weij zal de weide aan de coöperatie huren voor een vast bedrag per jaar. Op die manier hopen we de vaste kosten van de coöperatie te bekostigen en een gezonde financiële werking van de coöperatie te garanderen.  Als coöperant krijg je ook korting op de activiteiten die door De Weij worden georganiseerd. Meer informatie over De Weij en de activiteiten vind je op de Facebookpagina van De Weij.