We bouwen aan een future proof dorp!

Deze plek verkopen aan projectontwikkelaars om er een tiental huizen te bouwen is inderdaad de gemakkelijkste optie. De passie voor de natuur en de passie deze bijzondere plek verplicht ons echter een minder evidente keuze te maken: samen de weide aankopen. Waarom zijn we zo gedreven?

Historische kaart 

We zijn ervan overtuigd dat een verkaveling zoals er is gepland in de weide niet meer van deze tijd is, en dus zeker iets dat niet past binnen onze visie die we hebben over de toekomst van ons dorp. We vinden het belangrijker dat er, net zoals de steden, ook in ons dorp aandacht is voor een groene long. De wooneenheden worden steeds kleiner. Niet iedereen heeft vandaag de dag nog een tuin.  Kinderen kunnen op heel wat plaatsen niet langer ongerept spelen. Ouderen vereenzamen. Met onze toekomstvisie wensen we op deze problematieken te anticiperen zodat Reningelst klaar is voor de toekomst. We zijn ervan overtuigd dat onze plannen zullen bijdragen aan een dorp waar het aangenaam vertoeven is voor iedereen!  

De weide is een signaalgebied vanwege zijn groot waterbergend vermogen. Ze kent zelf geen overstromingsproblematiek, maar is van nature geschikt om het water lang vast te houden. Een verdere betonisering zal het overstromingsrisico voor de lager gelegen delen van het dorp verder verhogen. Het bufferbekken werd ondertussen aangelegd maar meer stroomopwaarts. Rekening houdend met de klimaatopwarming en de voorspellingen dat het in de toekomst steeds meer gaat regenen, zijn we ervan overtuigd dat het een slecht idee om de weide te verkavelen. Tussen 2001 en 2011 werd 153,61 ha of 1,2% van de totale oppervlakte van Poperinge bijkomend bebouwd. De belangrijkste afname in onbebouwde ruimte manifesteerde zich in grasland (-109,20 ha) en in akkerland (-47,ha). De veestapel blijft ongeveer even groot. Dit betekent dat er steeds minder ruimte is om die dieren op een duurzame manier te laten leven.  Zeg nu zelf, dit grasland zou tenminste toch moeten blijven bestaan?